Privacybeleid

Lana webshop

Privacybeleid

1. Wat doet deze privacy policy?

Deze privacy policy (“Privacy Policy”) regelt de verwerking van je persoonsgegevens die worden uitgevoerd op de domeinen behorende aan Lana BV gevestigd te Herentalsesteenweg 57 – 2460 Lichtaart – België, geregistreerd in de KBO onder nummer BE 0453.575.958 hierna omschreven als “wij”, “ons”).

Door het gebruik van onze Websites, erken je dat je deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en dat je hiermee zonder voorbehoud instemt. We behouden ons het recht om deze Privacy policy van tijd tot tijd te wijzigen. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 23/12/2020.

2. Waarom verwerken we je gegevens?

Wanneer je onze website(s) gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die betrekken op jou hebben.

Dit gebeurt onder meer voor de volgende doeleinden:

  • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief verzamelen wij jouw e-mailadres om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Hiervoor is jouw toestemming vereist.
  • Bij het invullen van het contactformulier verzamelen we je gegevens om gevolg te kunnen geven aan je vraag en als naslagwerk voor het leveren van een betere dienstverlening. Hiervoor is jouw toestemming vereist.

De bovengenoemde gegevens krijgen we in principe rechtstreeks van jou. In het geval je ervoor kiest om te registreren/aan te melden via een social media account (zoals Facebook, Goole) of een professioneel account (zoals Office 365), worden deze gegevens via deze derde partij verzameld. Het is dus aan te raden dat je ook de privacy policy van deze provider raadpleegt om na te gaan welke persoonlijke gegevens zij over jou verzamelen en delen met andere partijen.

Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij je persoonlijke gegevens ook verwerken voor:

  • Om je op een gepersonaliseerde en efficiënte manier informatie over de producten en diensten die je aanvraagt te verstrekken via diverse kanalen (zoals social media, email, website of telefoon).
  • Voor directe marketing doeleinden, d.w.z. dat we je kunnen voorzien van gerichte communicatie, advertenties & promoties van ons.
  • Voor het analyseren van websiteverkeer en gebruik met als doel onze producten & diensten te verbeteren. Hierover meer in het gedeelte “Cookies”.
  • Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om jouw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

Als en wanneer je registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

3. Bescherming van je gegevens

Om je gegevens maximaal te beschermen, nemen we alle mogelijk organisatorische en technische maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal, opzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging.

Mocht er zich toch een gegevenslek voordoen, met ongunstige gevolgen voor jouw persoonlijke gegevens, word je hiervan persoonlijk verwittigd volgens de in de wet voorziene maatregelen.

4. Met wie delen we je gegevens?

Wij verzenden nooit persoonsgegevens op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is voor de dienstverlening, zonder je uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

5. Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst. We bewaren je gegevens:

  • zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.
  • zo lang ze nodig zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en te voldoen aan onze commerciële operationele activiteiten.
 

6. Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen

Zoals wettelijk voorgeschreven heb je recht op toegang tot jouw gegevens. Je kan ons vragen of we persoonsgegevens van jou verwerken; waarvoor we die verwerken; welke gegevenscategorieën we verwerken; met welke categorieën van derden we jouw persoonsgegevens delen; wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.

Jouw recht op toegang kan je schriftelijk uitoefenen via e-mail naar info@lanagezondslapen.be. Jouw aanvraag zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst en mits alle vereiste informatie te hebben ontvangen, worden beantwoord. Om je recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we jou om een bewijs van jouw identiteit vragen.

Je hebt ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Ook hiervoor kan je steeds contact opnemen via mail. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijke vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. Houd er rekening mee dat we je soms, afhankelijk van jouw verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Daar bepaalde gegevens wettelijk verplicht zijn voor een specifieke periode bij te houden, kunnen niet alle gevraagde gegevens altijd verwijderd worden.

Om gegevens up-to-date te houden, verzoeken we je om ons iedere wijziging te melden.

Jouw winkelmand